Kontakt
Naukowa Interaktywna Telewizja HD PlatonTV
Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A/19C
15-351 Białystok

Lokalny Koordynator Merytoryczny
inż. Cezary Citko
tel. 85 746 9154
ccitko@biaman.pl

Koordynacja produkcji
mgr inż. Tomasz Nosal
tel. 85 746 9151
t.nosal@biaman.pl

Sekretariat redakcji
tel. 85 746 7151

Redakcja
tel. 85 746 7150

mgr Katarzyna Kozioł
k.koziol@biaman.pl

mgr inż. Piotr Dzienis
p.dzienis@biaman.pl

Postprodukcja
tel. 85 746 7156

mgr Jarosław Kuptel
j.kuptel@biaman.pl

inż. Daniel Dochód
d.dochod@biaman.pl

Realizatorka, Transmisja
tel. 85 746 7153